Folkkampanjen mot hbt-festivaler

Göteborg

Välkommen med i folkkampanjen!

anti-hbt-konstFolkkampanjen mot hbt-festivaler är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning, öppen för alla som på antiheterosexistiska grunder motsätter sig motståndskulturens förflackning i allmänhet och hbt-festivalernas varande i synnerhet.

Alla våra lokalgrupper är självorganiserande och väljer själva hur de motarbetar sina lokala hbt-festivaler. Folkkampanjen är internt dialogisk eller dialektisk kanske; självmotsägelser kan förekomma.

Välkommen att ansluta dig och din grupp (eller familj, eller flock).

Folkkampanjen
mot
hbt-festivaler